Familie en/of Organisatie Opstellingen, Trauma Opstellingen, Systemisch Coaching

Venray
Ik organiseer een aantal malen per jaar een workshop in een zaal in Venray om daar opstellingen te begeleiden.

Mailinglijst:
Wil je de aankondigingsmails van de workshops ontvangen stuur dan s.v.p. een mail aan
Theo.Hoogink@home.nl
dan voeg ik je toe aan de mailinglijst.

Opstellingen: de principes.
Families, organisaties en groepen zijn een verzameling mensen.
Hun onderlinge relatie is op een bijzondere wijze een samenhangend geheel.
In het samenzijn, in het samen-werken, reageren mensen op elkaar.

En ja, soms kunnen ze niet met, maar zeker niet zonder elkaar. Er is gedonder, gedoe. Ze zouden elkaar nooit meer willen zien, laat staan bij elkaar komen.
Maar die onderlinge verbondenheid kun je niet doorknippen!

In het samenzijn is een ogenschijnlijk ongrijpbaar krachtenspel, een kenmerkende (familie of groeps-)dynamiek.
Dan zijn er drie (in organisaties vier) ordenings principes zichtbaar:

  1. Ieder lid van de familie/organisatie/groep heeft het recht erbij te horen.
  2. Ieder heeft het recht op zijn of haar eigen plek in de familie/organisatie.
  3. Er is een balans in geven en nemen.
  4. Organisaties willen hun doel bereiken.

Onrust.
Als er bewust of onbewust inbreuk wordt gemaakt op één van de ordeningsprincipes ontstaat er onrust. Er is merkbare, voelbare onbalans. Ruzie, gedonder, het loopt niet, een protesterend kind, een ........ Vaak onderhuids, maar wat speelt er?
Een Opstelling kan hierin veel inzicht opleveren.

Wat is een Familie, Trauma, Organisatie of Groepsopstelling?
De thema-inbrenger gaat uit de workshopdeelnemers representanten kiezen.
Zij staan voor de mensen en aspecten die significant in het thema betrokken zijn.
De representanten gaan intuitief in de werkruimte staan.

Het proces
Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks waar geen rationele verklaring voor is:
als vanzelf ontwikkelt er zich een schouwspel, waarin de representanten en thema-inbrenger naar en op elkaar reageren. De representanten doen niets anders dan zeggen wat ze bij zichzelf (zintuiglijk)waarnemen. Welke gedachten er bij hen opkomen. Dat vertellen ze, spreken ze uit.
Ze laten het gedrag zien en doen uitspraken die door de werkelijke betrokkenen (de mensen die zij representeren) gezegd zijn.
Ze maken het onderhuidse verhaal zichtbaar, soms tot wel enkele generaties terug.

Zo ontstaat het beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het systeem.
Samen wordt gezocht om dat weer compleet te maken, zichtbaar te maken wat ieders werkelijke plek is en bijeen te brengen wat gescheiden was.

De werking reikt veel verder. De Opstelling heeft bij de thema-inbrenger op onbewust niveau heel veel in werking gezet. Dat zal in de loop van de tijd bij hem of haar merkbaar zijn.

Wat levert het op?
Inzicht, (h)erkenning, opluchting!
Dat geeft rust, het beïnvloedt je psychische en fysieke gezondheidheid, je voelt dat je weer energie krijgt!
Nieuwe mogelijkheden om (weer) een Gelukkig Leven te leiden!

Soms is de dynamiek zo groot en heftig dat het "te groot" is om op dat moment te nemen wat er is. Dan breken we de Opstelling af. Dan is er verwerkingstijd nodig. Later kun je daar in een nieuwe Opstelling op terugkomen

Aanwezigheid.
Het is voor een Opstelling niet noodzakelijk dat de andere betrokkenen aanwezig zijn.
Meestal is het ook niet wenselijk!
En je kunt alleen een thema opstellen waarin jezelf betrokken bent.
Je kunt dus niet een thema voor iemand opstellen.

Wanneer een Opstelling?
Familieruzies waar bijv. de oorsprong niet eens duidelijk is, slechte familierelaties, incest, mishandeling, enz. enz.
Relatie problemen, slepende echtscheidingen, bindings of verlatingsangst.
Gezins en/of opvoedingsproblematiek: gedragsproblemen, machtsstrijd tussen ouders en kinderen, strijd tussen gezinsleden, afwezigheid van een van de ouders door scheiding of overlijden, problemen na adoptie enz.
Gezondheidsproblemen: verslaving, eetstoornis, allergie, ziekte.
Gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen, angstgevoelens, boosheid, verdriet, schuld, (te groot) verantwoordelijkheidsgevoel, enz. enz.

Wanneer een Organisatie of een Groeps- Opstelling?
Voorafgaande, tijdens of na een reorganisatie, reorganisatie ontslagen, overplaatsingen, slepende conflicten, uitblijvende resultaten, leiderschap, invloed van (oud) directeur/chef/medewerkers. Verantwoordelijkheid en samenwerking, enz, enz.
Onderhuidse conflicten in een hechte vriendengroep, elftal, sportclub, studieclub, enz, enz.

Wanneer een trauma Opstelling?
Waar merkbaar voor jezelf of voor je omgeving is dat er momenten zijn dat je wilt vluchten voor wat er gezegd wordt, of dat er in een situatie iets van je gevraagd wordt wat sterk refereert aan iets wat je heel diep hebt weggestopt en nooit meer wilt meemaken. Een gebeurtenis die je heel diep hebt weggestopt omdat je het toen en daar niet zou hebben overleefd. Je hebt het traumadeel afgescheiden en zodra er ook maar iets in de buurt komt stap je in je overlevingsmodus met alle lichamelijke, geestelijke en relationele problemen van dien!
Maar één of meer opstellingen kunnen je op weg helpen om met de gebeurtenis(sen) om te gaan zodat we weer een leefbaar en gelukkig leven kunt leiden.

Privé opstelling?
Je wilt (nog) niet in een groep jouw thema neerzetten?
Ook met poppetjes zijn daar mogelijkheden voor.
Bel mij op dan bespreken we die.

Neem voor een opstelling contact met mij op zodat we de mogelijkheden bespreken.