Alvor, Portugal

Familie en/of Organisatie Opstellingen, Trauma Opstellingen, Systemisch Coaching

Families, organisaties en groepen kun je zien als een verzameling mensen waarvan de onderlinge relatie zodanig is, dat die verzameling als een samenhangend geheel kan worden beschouwd. Door en in de samenhang, bijv. in het bereiken van een gezamenlijk doel, komt het ook dat die mensen op elkaar reageren, er is een eigen krachtenspel, een kenmerkende dynamiek. In die dynamiek zijn er drie c.q. vier ordenings principes zichtbaar:

  1. Ieder lid van de familie/organisatie/groep heeft het recht erbij te horen.
  2. Ieder heeft het recht op zijn of haar eigen plek in de familie/organisatie.
  3. Er is een balans in geven en nemen.
  4. Organisaties willen hun doel bereiken.

Als er bewust of onbewust inbreuk wordt gemaakt op één van de ordeningsprincipes ontstaat er onrust in het systeem. Er is merkbare, voelbare onbalans. Het loopt niet. Onderhuids is er iets, maar wat? Een Opstelling kan hierin veel inzicht opleveren.

Wat is een Familie, Trauma, Organisatie of Groepsopstelling?
Uit de aanwezige aanwezige workshop deelnemers zal de thema inbrenger op uitnodiging van de begeleider representanten kiezen voor de mensen en aspecten die significant in het thema betrokken zijn. De thema inbrenger stelt de representanten intuitief in de zaal op. Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks waar geen rationele verklaring voor is:

als vanzelf ontwikkelt er zich een schouwspel, waarin de representanten en thema-inbrenger naar en op elkaar reageren. Daar hoeven de rerpresentanten niets anders voor te doen dan te zeggen wat ze zintuiglijk bij zichzelf waarnemen, welke gedachten er bij hen opkomen en die uit te spreken naar de thema-inbrengher en de andere representanten. Ze laten het gedrag zien en doen uitspraken die door de werkelijke systeemleden gezegd zijn. Ze maken het onderhuidse verhaal zichtbaar, soms tot wel enkele generaties terug. Zo ontstaat het beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het systeem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken wat nog niet is voltooid. Zichtbaar te maken wat ieders werkelijke plek is en bijeen te brengen wat gescheiden was. Maar de werking reikt veel verder. De Opstelling heeft bij de thema-inbrenger op onbewust niveau heel veel in werking gezet en zal zich later aan hem of haar tonen.

Wat hij of zij met de inzichten doet is zijn of haar keuze. Vaak is er (h)erkenning, opluchting en kan het getoonde dan vol tot zich nemen. Soms is de dynamiek zo groot en heftig dat het "te groot" is om te nemen wat er is. Daar is gewoon tijd voor nodig en die keuze mag ieder mens maken.
Overigens is het voor een (Familie/organisatie/trauma) Opstelling beslist niet noodzakelijk dat de andere familie- groep of organisatie leden aanwezig zijn. Soms is het vanwege de complicerende factoren ook niet wenselijk dat die aanwezig zijn!

Wanneer een Opstelling?
Familieruzies waar bijv. de oorsprong niet eens duidelijk is, slechte familierelaties, incest, mishandeling, enz. enz.
Relatie problemen, slepende echtscheidingen, bindings of verlatingsangst.
Gezins en/of opvoedingsproblematiek: gedragsproblemen, machtsstrijd tussen ouders en kinderen, strijd tussen gezinsleden, afwezigheid van een van de ouders door scheiding of overlijden, problemen na adoptie enz.
Gezondheidsproblemen: verslaving, eetstoornis, allergie, ziekte.
Gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen, angstgevoelens, boosheid, verdriet, schuld, (te groot) verantwoordelijkheidsgevoel, enz. enz.

Je kunt overigens alleen een thema opstellen waarin jezelf betrokken bent. Je kunt dus niet een thema voor iemand opstellen.

Wanneer een Organisatie of een Groeps- Opstelling?
Voorafgaande, tijdens of na een reorganisatie, reorganisatie ontslagen, overplaatsingen, slepende conflicten, uitblijvende resultaten, leiderschap, invloed van (oud) directeur/chef/medewerkers. Verantwoordelijkheid en samenwerking, enz, enz.
Onderhuidse conflicten in een hechte vriendengroep, elftal, sportclub, studieclub, enz, enz.

Wanneer een trauma Opstelling?
Waar merkbaar voor jezelf of voor je omgeving is dat er momenten zijn dat je wilt vluchten voor wat er gezegd wordt, of dat er in een situatie iets van je gevraagd wordt wat sterk refereert aan iets wat je heel diep hebt weggestopt en nooit meer wilt meemaken. Een gebeurtenis die je heel diep hebt weggestopt omdat je het toen en daar niet zou hebben overleefd. Je hebt het traumadeel afgescheiden en zodra er ook maar iets in de buurt komt stap je in je overlevingsmodus met alle lichamelijke, geestelijke en relationele problemen van dien!
Maar één of meer opstellingen kunnen je op weg helpen om met de gebeurtenis(sen) om te gaan zodat we weer een leefbaar en gelukkig leven kunt leiden.

Neem voor een opstelling contact met mij op zodat we de mogelijkheden bespreken.

Wil je een privé opstelling? Ook daar zijn mogelijkheden voor. Bel mij op dan bespreken we de mogelijkheden.

Ik organiseer een aantal malen per jaar een workshop in een zaal van de Agnus Dei Kerk, Julianalaan 12 in Waalre om daar een opstelling te begeleiden.
Ga naar Familie Opstellingen Waalre daar staan de datums vermeld en klik hier voor het invullen van het deelname formulier of bel mij op om andere mogelijkheden te bespreken.


Wil je de aankondigingsmails van de workshops ontvangen stuur dan s.v.p. een mail aan Theo.Hoogink@home.nl dan voeg ik je toe aan de mailinglijst.