Peregrinazione

Het leven is een zwerftocht.

Cirque de Navacelles, Frankrijk

Wat wil ik

Ik ben nieuwsgierig, leergierig en wil (nog steeds) graag andere, nieuwe dingen ontdekken. Zo kwam ik in het politievak van de grote stad. Te voet, op de fiets, met de auto en te paard, aaibaar, zo nodig met ferme hand orde handhaven.
Een gezonde ambitie om achter de horizon te willen kijken. Het bijzondere avontuur in de begeleiding van de Koninklijke Familie. De wereld als werkterrein. Zichtbaar onzichtbaar zijn. Slagvaardig op de juiste momenten. Vorstelijk werk.

Het bloed kroop, de paarden trokken weer. Chef van de oudste Bereden Brigade van Nederland, bedrijfsmatig ondernemend en zakelijk leiden van een politiemanege met ca. 30 paarden en 40 medewerkers. Grootschalige ordehandhaving als topspecialiteit. Als landelijk voorzitter (inter)nationaal de samenwerking aanjagen. Kennis en ervaring uitwisselen. Wat kan ik van de ander leren, zodat ik het anderen kan leren.

De levensloutering bracht mij naar Limburg. Politiemensen trainen in geweld- en gevaarsbeheersing. Van individuele diender tot grootschalige relbestrijding. Een interregionaal specialistisch docententeam en een uiterst modern trainingscentrum ontwikkelen. Ook weer als landelijk trekpaard. Want het is ontzettend leuk om als voerman de richting te zoeken, reisdoel te bepalen en op de bok met je aanspanning de route te gaan volgen.

Een unieke carrièregang waarin ik heel veel bijzondere ervaringen heb opgedaan.
Een rugzak vol met wereldwijde kennis, kunde, (management)vaardigheden op. Daar prop(te) ik m'n NLP coachings- trainers-, opstellingen en provocatiewerken certificeringen bij.

Mijn Missie:
Ik men m'n eigen koets, zoek de richting en maak keuzes. Vanaf de bok moedig ik de paarden aan, zet ze in beweging. Zo stuur ik in de richting van m'n bestemming. Onderweg bijsturen (of wel: de problemen oplossen !!) en doen waar ik goed in ben: mensen begeleiden, ontwikkelingsmogelijkheden aangrijpen, kennis benutten en vormen tot kundige vaardigheid. Ik ben een mensen mens die met mensen onderweg wil zijn. Bedrijfsmatige zakelijkheid met een warm hart. Het beste in mensen naar boven halen en ze enthousiast dingen laten doen waarvan ze zelf denken dat ze er niet toe in staat zijn.
Nieuwsgierig op weg zijn, zelfbouwend aan zelfvertrouwen zodat je durft te zijn wie je werkelijk bent!
En dan doe je als vanzelf waar je goed in bent!